Δηλωση για εθελοντής στον ''Ιωάννη Καποδίστρια''

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaSNH1vCB5TeRNE79mlFyNYfoFO_aZWvoEzhaShW0LHODinA/viewform 

Σε αυτήν την διεύθυνση μπορείτε να δηλώσετε για εθελολοντής στον αγώνα μας . 

Η βοήθεια σας είναι σημαντική και η επιτυχία του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια ωφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην βοήθεια σας.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο